Banenexplosie verwacht door elektrisch rijden

Wanneer elektrische mobiliteit de komende jaren grootschaliger van de grond gaat komen, brengt dit meer werkgelegenheid met zich mee. Binnen vijf jaar zullen er zes keer zoveel banen in elektrisch vervoer zijn als nu.

Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van RVO.nl becijferd hoeveel mensen in 2020 in elektrisch vervoer werkzaam zullen zijn. De geschatte werkgelegenheid in 2020 ligt op minstens 10.000 en maximaal 19.000 voltijdbanen. In 2013 werkten er 1.600 mensen in het elektrisch vervoer. De grootste banengroei wordt verwacht in het aanleggen van laadinfrastructuur en smart grids. Dit vanwege de grote groei van het aantal laadpunten in Nederland. Verder zijn er veel nieuwe banen te verwachten in aandrijftechniek, batterijsystemen, nieuw- en ombouw van voertuigen.