Baltische houtpellets voor Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg gaat deze maand voor de helft op biomassa draaien. Deze uit Litouwen en Letland afkomstige houtpellets – een miljoen ton per jaar – worden in de haven van Rotterdam overgeslagen.

De energiecentrale van RWE in Geertruidenberg is een kolencentrale, die stapsgewijs op biomassa gaat overstappen. Deze maand zal er voor de helft op biomassa worden gedraaid, en in 2019 moet dit percentage zijn opgevoerd naar 80 procent. Niet later dan in 2030 moeten alle kolen zijn vervangen door hernieuwbare biomassa. Taco Douma, directeur generation hardcoal, gas & biomass continental Europe bij RWE stelt dat het energiebedrijf hiermee zijn bijdrage aan de energietransitie in Nederland levert. “Daarnaast realiseren we een betrouwbaar alternatief als door gebrek aan zonneschijn en wind, zonnepanelen en windmolens onvoldoende energie produceren.” De restwarmte van de Amercentrale wordt benut voor het verwarmen van gebouwen in Breda en Tilburg.

Houtpellets

Het Havenbedrijf Rotterdam meldt de haven klaar te hebben voor de grote hoeveelheden biomassa die er moeten worden overgeslagen. Het gaat om geperste houtpellets gemaakt van houtresten uit productiebossen in Litouwen en Letland. Volgens het havenbedrijf voldoet de biomassa aan ‘de strengste duurzaamheidseisen ter wereld’. De houtpellets worden per schip uit de Baltische staten ingevoerd en in de haven boord-boord overgeslagen. Het havenbedrijf spreekt van ‘een flinke operatie’; in eerste instantie gaat het om een miljoen ton per jaar.

Extra capaciteit

Volgens Nicole van Klaveren, business manager droge bulk & energie bij het Havenbedrijf, beschikt de haven over genoeg capaciteit om de Baltische houtpellets te verwerken. “Er is voldoende opslagcapaciteit bij onder andere European Bulk Services, Marcor Stevedoring, BSR Van Uden Stevedoring en natuurlijk Zeehavenbedrijf Dordrecht. Bovendien wordt er nu extra capaciteit gerealiseerd in de Botlek en in de Europoort. Het is goed om te zien dat we in Rotterdam ook op deze wijze een bijdrage leveren aan de energietransitie.”

Zie ook: Overslag: meer containers, minder kolen en olie