Het Havenbedrijf Rotterdam heeft Ballast Nedam uitverkoren het beheer van de droge infrastructuur voor zijn rekening te nemen. Er is een contract afgesloten voor de duur van vijf jaar.

Vanaf 1 januari a.s. gaat Ballast Nedam alle droge infrastructuur in het Rotterdamse havengebied in stand houden. Dat gebied heeft een lengte van ruim 40 kilometer en een oppervlak van 12.500 hectare, inclusief Maasvlakte 2. In totaal omvat het contract ongeveer 250 kilometer weginfrastructuur, de bovengrondse leidinginfrastructuur, de buitenruimte, de uitgeefbare terreinen, circa 6.700 lichtmasten en zo’n 8.000 bomen. Daarnaast voorziet het contract in een grootschalige aanpassing van de verlichting. Over 54 kilometer weg wordt led-verlichting aangelegd.