Bacteriën zuiveren Zeeuws afvalwater

Evides heeft zijn afvalwaterzuivering in de haven van Vlissingen voorzien van een anaerobe voorzuivering. Hierbij zetten bacteriën verontreiniging om in biogas.

Deze zuiveringstechniek is vooral geschikt voor bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, laat Evides in een persbericht weten.

Biogas

In totaal reinigt de nieuwe installatie van Evides het afvalwater van zestig aangesloten bedrijven in het Vlissingse havengebied. Anaerobe zuivering is een volgens Evides duurzame techniek, waarbij bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas. Dit wordt omgezet naar warmte en elektriciteit en ingezet als energiebron in het productieproces. Anaeroob zuiveren kost minder energie dan regulier zuiveren en is toepasbaar op hoog geconcentreerd en makkelijk afbreekbaar afvalwater.