CO2-afvang

AVR is zo goed als gereed om met grootschalige CO2-afvang te beginnen. De bouw van de nieuwe CO2-afvanginstallatie in Duiven is bijna klaar, zegt Michiel Timmerije, director energy and residues bij AVR.

“De laatste testen worden gedaan en binnenkort rijden de eerste vrachtwagens met vloeibare CO2 naar onze afnemers. Weer een stap om het gebruik van fossiele brandstoffen structureel te verminderen”, aldus Timmerije op LinkedIn.

Momentum

De afgevangen CO2 gaat naar tuinders in de omgeving van Duiven. In Europoort Kringen lichtten Timmerije en Pim de Vries, director energy from waste bij AVR, vorig jaar het project toe. “Ik denk dat er nu ook het momentum is. Tuinders zijn bezig om te verduurzamen. Ze staan dus open voor alternatieven voor gas. De techniek is nu zodanig klaar dat we zo’n stap kunnen maken”, zei De Vries toen.

CO2-afvang Rozenburg

Vorig jaar startte AVR een uitgebreide studie om te onderzoeken of het afvangen van CO2 ook bij de afvalcentrale in Rozenburg mogelijk zou zijn. Ook werd bekeken wat er vergunningstechnisch nodig is. Timmerije: “Het gaat ook om de techniek die je gaat toepassen, net als de kosten en de hoogte van de eventuele onrendabele top. Hoewel de glastuinbouw een X-bedrag voor de CO2 betaalt, moet je ook een investering doen die daar tegenover staat. Wij moeten kijken of het uit kan.”

OCAP-leiding

Timmerije noemde het een voordeel dat er in Rotterdam al CO2-infrastructuur is. “Vanuit een raffinaderij en bio-ethanolfabriek loopt de OCAP-leiding richting de glastuinbouw. Wij zijn met verschillende partijen in gesprek om te onderzoeken of die infrastructuur valt uit te breiden naar AVR, en misschien ook naar locaties in Amsterdam.” (Foto: Ed Buying)

Zie ook: Blijven vooruitkijken