Averij warmtenet door trage vergunningverlening

warmtebedrijf

De aanleg van het warmtenet van de Rotterdamse haven naar Leiden heeft behoorlijke vertraging opgelopen. Dit heeft wethouder Van Gils aan de gemeenteraad laten weten.

De aanleg van een warmteleiding van Rotterdam naar Leiden is in elk geval met een jaar vertraagd. Begin dit jaar ging de gemeenteraad van Rotterdam akkoord met een investering van 118 miljoen euro in het project. Ook de provincie Zuid-Holland schaarde zich achter de plannen.

Vergunningen

Naar nu blijkt is er voor verschillende delen van het tracé nog geen vergunning binnen. Bekend was dat het Warmtebedrijf met de gemeente Leiden nog niet tot overeenstemming was gekomen over de precieze locatie van de leiding. Maar ook voor andere plekken zijn er nog geen vergunningen binnen. In totaal zijn er nog 46 nodig. Pas in de loop van volgend jaar zullen deze allemaal binnen zijn, is de verwachting.

Voortgang warmtenet

Volgens RTV Rijnmond reageerde de gemeenteraad ‘boos en teleurgesteld’ op het nieuws. De gemeente bekijkt de verschillende voortgangsscenario’s, die uiteenlopen van stoppen tot doorgaan. Tegen het eind van 2019 moet duidelijk zijn waarop de keuze is gevallen.

Zie ook: Weg naar warmtewisseling nog vol obstakels