App voor afvalstoffen in haven

Het Havenbedrijf Rotterdam introduceert een app, waarmee de administratie van de afvalstoffenheffing wordt geautomatiseerd. Alle papier is hiermee overbodig geworden.

App afvalstoffeninzameling

De app, die ‘M2Hamis’ als naam heeft meegekregen, biedt als voornaamste voordeel dat de gegevens sneller beschikbaar zijn. Het is tijdbesparend voor zowel afvalinzamelaars, de schepen als het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast heeft gebruik van de app tot minder fouten en een betere bestrijding van fraude tot gevolg. Dit alles leidt tot een bevordering van toezicht en handhavingsmogelijkheden. De app kan ook bij andere havens wereldwijd worden ingezet. Het Haven Management Informatiesysteem van het havenbedrijf is aan de app gekoppeld.