Volgens de Antwerpse haven is er in Europa geen sprake van oneerlijke concurrentie tussen zeehavens. Dit stelt Eddy Bruyninckx deze week in een interview.

Recent bracht minister Schultz onderzoeksresultaten naar buiten, waaruit blijkt dat havens in Duitsland en België beduidend meer staatssteun ontvangen dan hun Nederlandse collega-havenbedrijven. Tegenover het Financieele Dagblad erkent directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dat de kosten voor het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven inderdaad hoger liggen dan in Antwerpen. Volgens hem heeft Rotterdam dit vooral aan zichzelf te wijten. “Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich gewoon supercommercieel gedragen”, aldus Bruyninckx. Hij verwijst naar hoe Rotterdam de grond op de Tweede Maasvlakte via een tender aan de hoogste bieder heeft gegund. “Dat drijft natuurlijk de prijzen op”, vindt hij.