Annet Koster tweede Havenvrouw van het Jaar

Havenvrouw

English translation ->

Directeur Annet Koster van de KVNR is verkozen tot Havenvrouw van het Jaar 2020. Het is de tweede keer dat een vrouw deze eer ten deel valt.

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar zegt Annet Koster te hebben verkozen vanwege ‘haar niet aflatende inzet in 2020 voor de reders en hun zeevarenden, die door de Covid-19-pandemie een uitermate moeilijk jaar achter de rug hebben’.

Aflossingen

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) vertegenwoordigt 140 reders in de zeevaart. Op hun schepen werken zo’n 4.500 Nederlandse zeevarenden en daarnaast meer dan 22.000 bemanningsleden uit andere landen. Koster heeft zich ervoor ingespannen om aflossingen van bemanningen mogelijk te maken. Veel zeelui zaten lange tijd vast op hun schip omdat bemanningswisselingen niet mogelijk bleken.

Havenvrouw

Koster is de veertigste persoon die tot Havenman/vrouw wordt verkozen en de tweede vrouw. Alleen Mai Elmar, directeur van Cruiseport Rotterdam, ging haar voor. Jan Valkier, ceo van rederij Anthony Veder, was de Havenman van het Jaar 2019. 

Normaal gesproken krijgt de Havenman- of -vrouw de onderscheiding uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst op de tweede maandag van het nieuwe jaar. Vanwege de uitbraak van Covid-19 gaat dit deze keer niet door.

Zie ook: Jan Valkier ontvangt havenonderscheiding

English translation

Annet Koster second Port Woman of the Year

Director Annet Koster of the KVNR has been elected Port Woman of the Year 2020 in Rotterdam. This is the second time that a woman has received this honor.

The Port Man/Woman of the Year Foundation claims to have elected Annet Koster because of ‘her relentless efforts in 2020 for shipowners and their seafarers, who have had an extremely difficult year because of the Covid-19 pandemic’.

Effort

The Royal Association of Dutch Shipowners (KNVR) represents 140 shipowners in the shipping industry. Their ships employ some 4,500 Dutch seafarers and more than 22,000 crew members from other countries. Koster has made an effort to make crew redemptions possible. Many sailors were stuck on their ships for a long time because crew changes turned out to be impossible.

Port Woman

Koster is the fortieth person to be elected Port Man/Woman and the second woman. only Mai Elmar, director of Cruiseport Rotterdam, preceded her. Jan Valkier, CEO of shipping company Anthony Veder, was Port Man of the Year 2019. 

Normally the Port Man or Woman of the Year receives the award at a festive meeting on the second Monday of the new year. Due to the outbreak of Covid-19, this will not take place this time.