Door de toenemende vergrijzing en het verwachte aantrekken van de vacaturemarkt zullen veel bedrijven in de procesindustrie met personeelstekorten te maken krijgen. Dit schrijft het UWV in zijn sectorrapport.

Medewerkers

15 procent van het personeelsbestand in de procesindustrie is ouder dan 55 jaar. De kans is groot dat er geen competente opvolgers klaar staan wanneer deze mensen uitstromen. Het UWV uit zijn zorgen over de beschikbaarheid van nieuw personeel op de langere termijn. Er zouden vooral tekorten ontstaan aan technisch-operationeel personeel, zoals procesoperators en monteurs, vooral op de hogere mbo-niveaus. Partijen in de procesindustrie hebben een plan ingediend, waarin initiatieven worden genomen die inspelen op de naderende tekorten. Bijvoorbeeld door het creëren van extra leerwerk- en stageplaatsen, van-werk-naar-werktrajecten of het opleiden van werkloze jongeren.