Heeft u al een goed HSE beleid?

(Advertorial) – Veiligheid van medewerkers en veilig werken zijn ‘hot items’. Wist u dat de meeste bedrijfsongevallen plaatsvinden in de bouw, transport en in de productie-omgeving? Reden te meer om het Health, Safety & Environment (HSE)-beleid eens grondig te bekijken. Ook voor uw organisatie is het belangrijk om de risico’s tijdens de (onderhouds)werkzaamheden in kaart te hebben. Daarbij is een goede registratie van incidenten en bijna-incidenten van groot belang. Niet alleen zorgt dit voor een veiligere werkomgeving, het is een onmisbaar onderdeel in het ARBO-beleid van uw organisatie.

Wanneer medewerkers zich meer bewust zijn van de risico’s, die het werk met zich mee kan brengen en daar ook actief mee bezig zijn, draagt dit bij aan het verlagen van de kans op incidenten en het aantal incidenten.

 

Voorkomen van incidenten

Veel incidenten kunnen voorkomen worden. Puur door het van te voren inventariseren van de risico’s en de juiste maatregelen te nemen. Nauwkeurige registratie van bijna-incidenten en goed en regelmatig onderhoud van materiaal en materieel dragen ook in belangrijke mate bij. Wanneer u bijvoorbeeld weet dat het gaat ijzelen kunt u op voorhand al een flink aantal risico’s, die daarmee samenhangen, tot nagenoeg nul reduceren en zo een mogelijk incident voorkomen. Niet alleen op het moment zelf, ook in de toekomst.

In het e-book ‘Maintenance issues; is veiligheid meer dan alleen goed onderhoud?’ kunt u lezen over Health, Safety & Environment. Wat omvat HSE precies? Hoe kan uw organisatie HSE compliant worden en wat is de relatie tussen veiligheid en goed onderhoud? Ook vindt u tips waardoor u nog slimmer en effectiever kunt werken. Download het e-book hier.