Afspraken over financiering nieuwe zeesluis IJmuiden

Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zijn tot overeenstemming gekomen over de financiële bijdrages die elk levert aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

Het leeuwendeel van de kosten worden door het Rijk voor zijn rekening genomen, dat 565 miljoen euro betaalt. De bijdrage van de Provincie Noord-Holland is vastgesteld op maximaal 39 miljoen euro. De bijdrage van de gemeente Amsterdam is daarmee vast komen te staan op maximaal 47 miljoen euro. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het Havenbedrijf Amsterdam neemt de bijdrage van de gemeente Amsterdam voor zijn rekening. De huidige zeesluis bij IJmuiden is te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Een nieuwe sluis is niet alleen groter, maar ook getij-onafhankelijk en daarmee voortdurend beschikbaar. (Foto: Rijkswaterstaat/Fotostudio Honing Beverwijk)