Transporteurs van gevaarlijke stoffen

Rijkswaterstaat laat deze maand werkzaamheden uitvoeren aan zowel de Wantijbrug als de Botlekbrug. Door deze afgesloten bruggen moeten transporteurs van gevaarlijke stoffen tientallen kilometers omrijden.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is kritisch over de gelijktijdige afsluiting van beide bruggen. Eigenlijk hadden de werken aan de Wantijbrug al maanden eerder moeten beginnen. Maar door ‘foutieve berekeningen van een ingenieursbureau’ en ‘een gebrekkige afstemming met de omgeving’ is er overlap ontstaan met werkzaamheden aan de Botlekbrug. 

Afgesloten bruggen

TLN-voorzitter Elisabeth Post spreekt van ‘prutswerk’. “Het is onbegrijpelijk dat de samenhang tussen deze verkeersaders uit het oog is verloren. Rijkswaterstaat gaat hiermee voorbij aan het economisch belang van de getroffen transportbedrijven.” Volgens de brancheorganisatie worden transporteurs van gevaarlijke stoffen hard geraakt. Ze moeten al 100 kilometer omrijden door de afgesloten Botlekbrug, maar nu ook de Wantijbrug dicht is komen hier nog ‘tientallen kilometers bij. Een rit van de Maasvlakte naar Ridderkerk duurt hierdoor minstens twee uur en een kwartier, anderhalf uur langer dan normaal.

Nadeelcompensatie

Rijkswaterstaat is volgens TLN tekortgeschoten in de communicatie met de transportsector. In plaats van een dialoog zou er alleen ‘eenrichtingsverkeer’ zijn geweest, toen de sector via een digitale flyer werd geïnformeerd over de werkzaamheden. TLN pleit voor een ‘coulante toepassing’ van de nadeelcompensatieregeling voor bedrijven. Het zegt hierover in gesprek te willen gaan met Rijkswaterstaat. (Foto: Peter Bijkerk)

Zie ook: Meer gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd