Adviseur versterking Houtribdijk

Arcadis werkt met technisch advies mee aan de versterking van de Houtribdijk. Het bedrijf doet dit in opdracht van de combinatie Boskalis en Van Oord.

De Houtribdijk is een primaire waterkering tussen Enkhuizen en Lelystad, die tegelijkertijd fungeert als auto- en fietsverbinding tussen beide steden. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en moet daarom over een lengte van ongeveer vijfentwintig kilometer worden versterkt. De dijkversterking maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij de versterking tussen Lelystad en Trintelhaven passen de partijen ‘harde’ versterking van steen en gietasfalt toe. Tussen Trintelhaven en Enkhuizen komt aan weerszijden van de dijk een nieuw type zandige waterkering. Dit type primaire waterkering is uniek, omdat dit nog niet eerder is toegepast in het Markermeer. Arcadis levert technische adviezen en is actief betrokken bij het ontwerp van zowel de harde als de zachte versterking van de Houtribdijk.

Arcadis heeft veel ervaring op het gebied van waterveiligheid en werkte aan onder meer vijf van de negen zwakke schakels aan de Nederlandse kust. Daarnaast was Arcadis betrokken bij vele Ruimte voor de Rivier-projecten, en is actief betrokken bij diverse kennisprogramma’s en projecten met (zandige en harde) versterkingsoplossingen in en rond het Markermeer.