Waterstofconsortium

Een coalitie van VEMW, Energie-Nederland, NWEA en de Topsector Energie heeft deze week een actieagenda Wind Meets Industry gepresenteerd. Die moet de energietransitie helpen versnellen.

Doel hierbij is twee sectoren aan elkaar te koppelen, die dat vanuit het verleden niet gewend zijn. De industriële vraag naar groene energie wordt gekoppeld aan de grootschalige productie van windstroom op zee. Volgens de initiatiefnemers is deze stap ‘het missende puzzelstukje uit het Klimaatakkoord: de verbinding tussen de vraag- en aanbodzijde van duurzame energie’. 

Wind Meets Industry

In de deze week gepresenteerde actieagenda Wind Meets Industry staan vraagstukken op een rij, worden acties vermeld en de daarbij behorende randvoorwaarden. Het document telt vier hoofdpunten: de tijdige beschikbaarheid van elektriciteitsinfrastructuur, voorstellen van investeringen die op elkaar worden afgestemd, het houden van kennissessies en een onderzoek hoe het energiesysteem valt te flexibiliseren.

Anticiperen

Door deze gezamenlijke agenda moet de windenergiesector meer zekerheid krijgen over de vraag naar en inkomsten uit windenergie. De energie-intensieve industrie op haar beurt krijgt, door vraag en aanbod te verbinden, meer zicht op de kosten van elektrificatie. Netbeheerder kunnen hierop anticiperen met het plegen van investeringen. Het is aan de overheid te zorgen voor de stimulering en noodzakelijke wet- en regelgeving. (Foto: Eneco)

Zie ook: Exploitant gezocht voor drijvend zonnepark De Slufter