Mededingingsautoriteit ACM gaat zich het komende jaar in toenemende mate richten op de Rotterdamse haven. Dit verklaarde bestuursvoorzitter Chris Fonteijn onlangs op het Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2015.

01Amazonehaven vier schepen op een rij

“In de Rotterdamse haven lopen al verschillende onderzoeken. Gelet op de signalen die we hebben zullen we onze aandacht hier verder uitbreiden”, aldus Fonteijn. Onderzocht wordt onder meer of bedrijven geen misbruik maken van een economische machtspositie, een zogenaamd ‘artikel 24-onderzoek’. Het FD meldt dat het onderzoek zich zal gaan richten op de vier containterterminals op de Eerste en Tweede Maasvlakte. Vorig jaar deed de ACM een inval bij ECT. Het bedrijf wordt ervan verdacht binnenvaartschepen te bevoordelen die het zelf inhuurt.