Het afzetgebied van de Rotterdamse haven is aan krimp onderhevig. Waar het achterland zich van oudsher uitstrekte van Zuid-Duitsland, Noord-Italië en Midden- en Oost-Europa worden nu vooral containers vervoerd naar Antwerpen en het Ruhrgebied.

Haven Rotterdam

Volgens onderzoek van Klara Paardenkoper-Süli van de Erasmus Universiteit zijn er drie redenen waarom het achterland de komende jaren verder kan verkleinen. Ten eerste is de industrie in Zuid-Duitsland sterk in opkomst, terwijl Rotterdam zich juist richt op het Ruhrgebied. Daarnaast zijn de economieën van Polen, Tsjechië en Slowakije zich aan het ontwikkelen, waar vooral de Duitse havens van kunnen profiteren. Tot slot heeft Rotterdam hinder van de concurrentie van Duitse havens.