Aardolie-industrie in het rood

De omzet van de Nederlandse aardolie-industrie is sinds 2012 met de helft gedaald. Als gevolg hiervan bedroeg het bedrijfsresultaat in 2014 -1,5 miljard euro.

BP Pernis

Het zijn de gekelderde olieprijzen die de aardolie-industrie in de problemen heeft gebracht, zo heeft CBS in kaart gebracht. De prijs van een vat North Sea Brent-olie lag in februari dit jaar 68 procent lager dan in maart 2012, toen de prijs piekte. Ook de prijs die de aardolie-industrie voor haar producten ontvangt, hangt samen met de invoerprijs die zij betaalt voor ruwe aardolie. De inkomsten zijn in de afgelopen jaren dan ook sterk afgenomen. Vooral de binnenlandse omzet daalde sterk. Die was eind vorig jaar zelfs lager dan tijdens het dieptepunt in de crisis van 2008. Begin 2016 waren dertig bedrijven actief in de aardolie-industrie. Raffinaderijen genereren samen circa 99 procent van alle omzet. De andere bedrijven binnen de aardolie-industrie zijn actief in het produceren van smeeroliën en -vetten, het recyclen van afgewerkte olie of het produceren van aardolieproducten uit afvalolie.