De werkzaamheden voor de aanleg van Eneco’s warmtetransportnet ‘Leiding over Noord’ zijn deze week begonnen. De leiding loopt vanaf Rozenburg naar Rotterdam.

Naar verwachting zal het warmtetransportnet in oktober volgend jaar gereed zijn. Vanaf dat moment zal de eerste warmte van afval- en energiecentrale AVR worden getransporteerd naar woningen en bedrijven in Rotterdam en waarschijnlijk ook Vlaardingen en Schiedam. In totaal is warmte beschikbaar voor 95.000 woningen. Op jaarbasis levert dit de Rotterdamse regio een CO2-besparing op van 95 kiloton.