Longziekten

Lassers die jarenlang aan giftige rookgassen worden blootgesteld, kunnen hier zware gezondheidsklachten aan overhouden, zoals longziekten. Long Alliantie Nederland en ingenieursbureau RPS Nederland roepen op verantwoord met gevaarlijke stoffen te werken.

Vorige week presenteerden zij het eerste exemplaar van het magazine ‘Opgelucht’ aan Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW. Hij ontving deze uitgave uit handen van Emiel Rolink, directeur van Long Alliantie Nederland en Frank Vrolijks, directeur van RPS Nederland.

Longziekten

Beide partijen streven ernaar het bewustzijn te vergroten, waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Het gaat daarbij niet alleen om kankerverwekkende en giftige stoffen, denk aan ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over ogenschijnlijk onschuldige stoffen als schoonmaakmiddelen, meelstof en schimmels. Jaarlijks overlijden meer dan vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ongeveer driekwart door blootstelling aan deze stoffen.

Interviews

De uitgave ‘Opgelucht’ moet eraan bijdragen dat werkgevers en werknemers verantwoord met deze stoffen werken. Er staan interviews in met bijvoorbeeld een veertigjarige lasser, die door ondeugdelijke bescherming dertien jaar aan giftige rookgassen is blootgesteld. Nu kampt hij met de fysieke gevolgen hiervan.

Long Alliantie Nederland en RPS sluiten met hun initiatief aan bij de bewustwordingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op de foto v.l.n.r.: Emiel Rolink (Long Alliantie Nederland), Frank Vrolijks (RPS Nederland) en Marc Kuipers (Inspectie SZW).

Zie ook: De gevaren van werken met gevaarlijke stoffen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef hier je commentaar
Vul hier alsjeblieft je naam in