Minister Kamp heeft – mede namens minister Asscher – bekendgemaakt dat er 60 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan de chemische industrie in Groningen. Dit schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

01-Chemieplant-300x200

Deze steun van het Rijk en de provincie is een reactie op het actieplan dat eerder door Rein Willems is gemaakt. 40 miljoen euro is bedoeld om nieuwe plannen van bedrijven voor investeringen een extra steun in de rug te geven. Zo zijn er al voorstellen gedaan voor het vergroten van de productie van chloor en het beter benutten van restgas dat vrijkomt bij chemische processen. Daarnaast is er vanuit het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de regio.

 

Eemsdelta

“De chemische industrie is belangrijk voor Groningen”, aldus Kamp. Het biedt werk aan ruim tweeduizend mensen. Met de steun van Rijk en Provincie kunnen de bedrijven in de Eemsdelta plannen gaan uitvoeren die de sector sterker maken en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Volgens inschattingen van de bedrijven zelf kan dit leiden tot negenhonderd extra banen.”

Zie ook de toelichting van Kamp in dit filmpje hieronder.