38 miljoen voor onderhoud openbare ruimten in haven

Openbare ruimten

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met twee bedrijven een onderhoudscontract gesloten voor de openbare ruimten in de haven. Hier is een bedrag van 38 miljoen euro mee gemoeid.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en BTL Realisatie zijn de komende vier jaar verantwoordelijk voor het onderhoud in de openbare ruimten in de haven. De twee wonnen een Europese aanbesteding op basis van een ‘best value’-aanpak. Hierbij staat het bundelen van elkaars krachten centraal. 

Openbare ruimten

Van Gelder gaat het ‘grijze onderhoud’ verrichten. Hieronder wordt het onderhoud verstaan aan het wegennet in de haven, zoals wegverhardingen, markeringen en bebording. Op de rijkswegen na is het havenbedrijf verantwoordelijk voor alle openbare wegen in de haven. BTL neemt het ‘groene onderhoud’ op zich. Hieronder vallen de groenvoorziening en het straatmeubilair. BTL en Van Gelder gaan zich zowel met preventief als correctief onderhoud bezighouden.

Opnieuw inrichten

Het contract ligt niet voor de volle vier jaar vast. In het eerste jaar werken de twee bedrijven volgens de aanbestedingscontracten. Op basis van hun bevindingen kunnen zij hun werk in het tweede jaar ‘opnieuw inrichten’, waarna eventueel een nieuw vierjarig contract kan worden gesloten. “Deze manier van onderhandelen levert een veel efficiëntere manier van onderhoud op, die bovendien optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van zowel het havenbedrijf, Van Gelder als BTL”, toont coo Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam zich enthousiast over deze werkwijze.

Zie ook: Circulariteit in onderhoud