De Praktijkdag Bio-energie op 14 februari gaat over kansen in de groene sector en het verhogen van de kosteneffectiviteit van bio-energie. Hoe zet je als producent groen gas zo rendabel mogelijk in de markt, en welke samenwerkingsverbanden kunnen lucratief zijn. Een ander onderwerp waarop de sector meer effectiviteit kan behalen, is mestverwaarding. Op dit moment wordt dierlijke mest vaak gezien als een afvalproduct dat geld kost. Toch vertegenwoordigt dierlijke mest een groot potentieel aan positieve inhoudstoffen. Er zijn nog meer oplossingen om het rendement van bio-energie te verhogen, zoals monovergisting, warmtebenutting en de wijze van financiering van een project. Al deze onderwerpen komen aan bod op de Praktijkdag Bio-energie op 14 februari 2012 in het Agora Theater in Lelystad. Bekijk het volledige programma op praktijkdagbioenergie.nl.