Categorie: Deze editie

‘Ook hier gebeurt het’

Bedrijven in de Nederlandse procesindustrie zijn al regelmatig doelwit van grootscheepse cyberaanvallen. “Maar in het openbaar praten hierover doen zij niet”, zegt Jalal Bouhdada, oprichter en principal ICS security consultant van Applied Risk uit Amsterdam. Applied Risk is een cybersecurity-adviesbureau dat zich richt op bedrijven uit de wat Jalal Bouhdada aanduidt als ‘vitale infrastructuur’. Concreet betekent dit bedrijven actief in de… Read more →

Binnenkort CO2-afvang in Plant One Rotterdam

Een commercieel opererend bedrijf, dat zonder enige vorm van subsidie zwarte cijfers draait.   Zo omschrijft general manager Gabriël Tschin het innovatiecentrum Plant One Rotterdam. Hij is er trots op dat een groot deel van het complex is opgetrokken uit tweedehands wanden, kozijnen en vaak ook industriële componenten. “Het scheelt enorm in de kosten om onderdelen een tweede leven te… Read more →

De een-twee-drie havenfusie

Nu de ene na de andere aandeelhouder van Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent zijn goedkeuring uitspreekt, lijkt niets meer de havenfusie in de weg te staan. Zeker niet sinds een aantal maanden terug de hete aardappel ‘Thermphos’ door Diederik Samsom vakkundig onschadelijk is gemaakt. 1 januari wordt de startdatum van het nieuwe havenbedrijf, dat zijn hoofdzetel in Sas van… Read more →

Kiezen of delen

Of het nu om data, stoom of restwarmte gaat, er valt voor meerdere partijen winst te boeken wanneer zij bereid zijn dit te delen. Dit blijkt uit de woorden van Daniel Levens (NxtPort), Tanneguy Descazeaud (Zeeland Refinery) en Eric Kersten (Monument Chemical). De drie spraken op het de najaar gehouden Schelde Conferentie in Gent. In het Schelde Kringen-katern van Europoort… Read more →

‘Succes VOTOB Academy overtreft alle verwachtingen’

De belangstelling uit de tankopslagsector voor de dit jaar gestarte VOTOB Academy is veel groter dat VOTOB vooraf had verwacht. Zelfs vanuit het buitenland komen aanvragen binnen, meldt directeur Sandra de Bont van de Nederlandse vereniging van tankopslagbedrijven (VOTOB). In Europoort Kringen geeft zij op deze en andere zaken een toelichting. “Als je een beetje geeft, moet je eens kijken… Read more →

In twee stappen alle suikers eruit wassen

Op het Chemiepark Delfzijl wordt gewerkt aan de bouw van een bioraffinaderij, waar uit biomassa glucose en lignine kan worden gewonnen. Dit zijn waardevolle, duurzame grondstoffen voor de chemische en energiesector. Avantium, AkzoNobel, RWE, Staatsbosbeheer en Chemport Europe werken hierbij samen. Cto Gert-Jan Gruter van Avantium geeft in het Eemsdelta Kringen-katern in Europoort Kringen uitleg over de volgens hem ‘baanbrekende’… Read more →

Individueel investeren of samen delen?

Het bedrijfsleven investeert fors in veiligheid. Vanuit het belang van bedrijfscontinuïteit, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, een mooi en krachtig bedrijfsimago of omdat de overheid stringente regels stelt. Het gaat om forse sommen geld. Soms geleidelijk, maar bij grote wijzigingen in de regelgeving – bijvoorbeeld de nieuwe PGS29 richtlijn – met sprongen. Erik Kamphuis zet in de oktobereditie van Europoort Kringen de stand… Read more →

Aandacht voor groene technologie, Big Data en personeel

Het Rotterdamse Ahoy staat van 7 tot en met 10 november in het teken van de maritieme vakbeurs Europort. Het centrale thema dit jaar is ‘Maximising vessel performance’, een tamelijk brede aanduiding die verder worden uitgesplitst in de drie deelthema’s datarevolutie, groene technologie en het belang van gekwalificeerde mensen. Lees in het oktobernummer van Europoort Kringen de zeer uitgebreide voorbeschouwing… Read more →

‘We maken het onszelf steeds moeilijker’

Een efficiëntere en vooral goedkopere corrosiebeheersing is niet alleen een kwestie van technologische vooruitgang, maar vooral een betere organisatorische afstemming. Daar begint het mee, vindt Arjan Mol, hoofddocent Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU Delft. “Ketenoptimalisatie is van groot belang, tussen alle stakeholders.” Hij geeft zijn visie in Europoort Kringen september. Interesse in het stuk? Klik dan hier voor een… Read more →

‘Wij laten het hier zien’

Chemelot moet in de jaren tot 2025 uitgroeien tot het meest concurrerende én duurzame chemische complex van West-Europa. Aan de begin dit jaar aangetreden algemeen directeur Robert Claasen is het de taak deze ambitie vorm te geven. Op kortere termijn streeft hij ernaar Chemelot meer bekend te maken. In Europoort Kringen september is een uitgebreid interview met Claasen opgenomen. Klik… Read more →