Home Abonneren

Abonneren

Europoort Kringen is al meer dan 50 jaar het toonaangevende management magazine voor bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden. Met actuele berichtgeving over ontwikkelingen op het kruispunt van nieuwe technologie, innovatieve projecten en regelgeving. Niet puur theoretisch, maar altijd vertaald naar de praktijk.

Zorg dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van alle relevante ontwikkelingen in het havenindustrieel complex van Nederland. Neem een abonnement en ontvang het magazine Europoort Kringen iedere maand!

Editie 7 - 2019

Editie 8 - 2019

Editie 9 - 2019
Klik om online te lezen

Editie 10 - 2019

Wilt u ook iedere maand écht op de hoogte zijn? Vul dan hieronder het formulier in zodat u iedere maand verzekerd bent van een nieuwe uitgave.

Aanmelden

* Verplicht veld

Bedrijf*
Contactpersoon*
Adres*
Postcode en plaats*
Land
Telefoonnummer*
E-mail*
Website
Opmerkingen

Abonnementsprijs

Een jaarabonnement (12 edities) kost € 99 excl. 9% btw. Als nieuwe abonnee maakt u het eerste jaar gebruik van introductiekorting. U betaalt voor het eerste abonnementsjaar slechts € 75 in plaats van € 99.

Abonnementsperiode

Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste Verzending dan wel het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste drie maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd. In afwijking van het voorgaande worden Abonnementen, die aangegaan zijn met Afnemers, die consument zijn, na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden tenzij die Afnemer het Abonnement tenminste één maand vóór het einde van de dan lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.